Odpowiedź na Pytanie 1:

Odpowiedź na Pytanie 2:

Odpowiedź na Pytanie 3:

Odpowiedź na Pytanie 4:

Odpowiedź na Pytanie 5:

Odpowiedź na Pytanie 6:

Odpowiedź na Pytanie 7:

Odpowiedź na Pytanie 8:

Odpowiedź na Pytanie 9:

Odpowiedź na Pytanie 10:


Imię:
Nazwisko:
Adres:
Kod pocztowy:
Miasto:
Adres email:
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oświadczam, że wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wyższą Szkołę Promocji w Warszawie z siedzibą Al. Jerozolimskie 44, 00-24 Warszawa, w celu udziału konkursie "KONKURS WIEDZY O...SZYMON WYDRA".
Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie z siedzibą Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu "KONKURS WIEDZY O...SZYMON WYDRA" przez Wyższą Szkołę Promocji w Warszawie. Nie będą one udostępniane innym podmiotom. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu.
Wydrukój czysty formularz