Biuro karier
Rekrutacja
Kontakt
Wyższa Szkoła Promocji


Logowanie studentów
Użytkownik
Hasło
 

Patroni


           Fraszka na dziś:
          


Program zwolnienia z opłat za studia

 

Pocz±wszy od 2006 roku Wyższa Szkoła Promocji wprowadza dla kandydatów program zwolnienia z opłat za studia stanowi±cy sposób aktywizacji rekrutacji.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat na studia zostanie zapytany o imię i nazwisko osoby, która poleciła mu studia w Wyższej Szkole Promocji. Jeżeli będzie to inny kandydat, jego nazwisko zostanie wpisane do kwestionariusza rozmowy kwalifikacyjnej. Gdy nazwisko tak wskazanego kandydata powtórzy się w trzech kwestionariuszach innych kandydatów, którzy podejm± studia w WSP, zostanie on (ten wskazany) zwolniony z opłaty za pierwszy semestr studiów. Jeżeli nazwisko kandydata (jako osoby polecaj±cej) pojawi się w wielokrotno¶ci trzech kwestionariuszy rozmowy kwalifikacyjnej innych kandydatów, którzy podejm± studia w WSP, zostanie on zwolniony z opłaty za proporcjonalnie odpowiedni± ilo¶ć semestrów studiów.

Do ilo¶ci wskazań nie zaliczaj± się wskazania kandydatów odrzuconych i takich, którzy nie podejm± studiów w WSP. Program dotyczy kandydatów rozpoczynaj±cych studia w roku akademickim 2006/2007.

Aby zachęcić inne osoby do podjęcia studiów w WSP, każdy z kandydatów zostanie dodatkowo poproszony o podanie adresów e-mail swoich przyjaciół lub znajomych, którzy jego zdaniem byliby dobrymi kandydatami na studentów. Do tak wskazanych osób zostanie wysłany krótki list z pozdrowieniami i informacj± o możliwo¶ci podjęcia studiów.

Wobec bełkotliwo¶ci tego komunikatu (którego z przyczyn formalnych nie da się napisać pro¶ciej), pytania prosimy zadawać podczas rozmowy kwalifikacyjnej.