Biuro karier
Rekrutacja
Kontakt
Wyższa Szkoła Promocji


Logowanie studentów
Użytkownik
Hasło
 

Patroni


           Fraszka na dziś:
          


NABÓR LETNI NA I SEMESTR STUDIÓW

 

NABÓR LETNI NA I SEMESTR STUDIÓWRekrutacja na studia w Wyższej Szkole Promocji organizowana jest dwa razy w roku. Latem 2006 roku będzie miał miejsce nabór na pierwszy semestr studiów licencjackich i uzupełniaj±cych studiów magisterskich. Studia prowadzone s± w systemie dziennym i zaocznym na kierunku: Zarz±dzanie i marketing w specjalno¶ciach: Reklama i Zarz±dzanie Zasobami Ludzkim (studia licencjackie) oraz: Reklama, Zarz±dzanie Zasobami Ludzkim i Public Relations (uzupełniaj±ce studia magisterskie).

Kandydaci na pierwszy semestr studiów licencjackich przyjmowani s± na podstawie postępowania kwalifikacyjnego, które ma charakter indywidualny i składa się z dwóch czę¶ci: wypełnienia testu i rozmowy kwalifikacyjnej (szczegółowe informacje można znaleĽć na tej stronie). Test i rozmowa s± bezpłatne. Na ich termin można umawiać się:

* osobi¶cie (Al. Jerozolimskie 44, VIII p., pok. 807)

* telefonicznie (022 433 76 16)

* e-mailem (bos@wsp.pl),

a informację o ich wyniku można uzyskać już następnego dnia.

Rekrutacja na pierwszy semestr studiów licencjackich roku akademickiego 2006/2007 rozpocznie się 19 czerwca i trwać będzie do 20 paĽdziernika 2006 roku lub do wcze¶niejszego wyczerpania miejsc.

Zapisy na rozmowę i test rozpoczn± się 12 czerwca 2006 roku.

Kandydaci na uzupełniaj±ce studia magisterskie przechodz± prost± procedurę administracyjn± polegaj±c± na wypełnieniu wniosku on-line o przyjęcie na studia (wniosek dostępny jest na tej stronie) oraz rozmowie rekrutacyjnej. Kandydaci dopuszczeni do rozmowy zostan± powiadomieni o tym fakcie drog± mailow±. Termin rozmowy można ustalić, tak jak w przypadku studiów licencjackich osobi¶cie, telefonicznie lub e-mailem. Absolwenci WSP mog± liczyć na preferencyjne warunki przyjęcia na studia magisterskie.

Osoby przyjęte na studia wnosz± opłatę wpisow± w wysoko¶ci 490 zł oraz comiesięczn± opłatę za studia w wysoko¶ci 470 zł. (więcej informacji na temat opłat).Szczegółowe informacje na temat studiów i uczelni można znaleĽć także w Informatorze dla kandydatów na studia na rok akademicki 2006/2007 dostępnym w siedzibie WSP.