Biuro karier
Rekrutacja
Kontakt
Wyższa Szkoła Promocji


Logowanie studentów
Użytkownik
Hasło
 

Patroni


           Fraszka na dziś:
          


NABÓR ZIMOWY NA I SEMESTR STUDIÓW

 

Rekrutacja na studia w Wyższej Szkole Promocji organizowana jest dwa razy w roku. Zim± ma miejsce nabór na pierwszy semestr studiów zaocznych, tak licencjackich, jak i uzupełniaj±cych studiów magisterskich. W tym naborze uczelnia oferuje kształcenie w specjalno¶ci Reklama. W raku akademickim 2005/2006 rekrutacja rozpocznie się 13 lutego i trwać będzie do 15 marca 2006 roku.

Kandydaci na pierwszy semestr studiów licencjackich przyjmowani s± na podstawie postępowania kwalifikacyjnego, które ma charakter indywidualny i składa się z dwóch czę¶ci: wypełnienia testu i rozmowy kwalifikacyjnej (szczegółowe informacje można znaleĽć tutaj).

Test i rozmowa s± bezpłatne. Na ich termin można umawiać się:- osobi¶cie (Al. Jerozolimskie 44, VIII p., pok. 807)- telefonicznie (022 433 76 16)>


- e-mailem (bos@wsp.pl),


a informację o ich wyniku można uzyskać już następnego dnia.
Pierwsze zajęcia dydaktyczne dla studentów rozpoczynaj±cych studia zim± 2006 roku zaplanowane zostały na 11 marca 2006r.


Kandydaci na uzupełniaj±ce studia magisterskie przechodz± przez prost± procedurę administracyjn±, na któr± składa się: wypełnienie wniosku on-line (wniosek dostępny jest na niniejszej stronie) oraz rozmowa rekrutacyjna.

Kandydaci dopuszczeni do rozmowy zostan± powiadomieni o tym fakcie drog± mailow±. Termin rozmowy można ustalić tak jak w przypadku studiów licencjackich osobi¶cie, telefonicznie lub e-mailem. Absolwenci WSP mog± liczyć na preferencyjne warunki przyjęcia na studia magisterskie.
Pierwsze zajęcia dydaktyczne dla studentów rozpoczynaj±cych uzupełniaj±ce studia magisterskie zim± 2006 roku zaplanowane zostały na 18 marca 2006r.
Osoby przyjęte na studia wnosz± opłatę wpisow± w wysoko¶ci 490 zł oraz comiesięczn± opłatę za studia w wysoko¶ci 470 zł. (więcej informacji na temat opłat).


Szczegółowe informacje na temat studiów i uczelni można znaleĽć także w Informatorze dla kandydatów na rok akademicki 2005/2006 dostępnym w siedzibie WSP.