Biuro karier
Rekrutacja
Kontakt
Wyższa Szkoła Promocji


Logowanie studentów
Użytkownik
Hasło
 

Patroni


           Fraszka na dziś:
          


Wolni słuchacze studiów magisterskich

 

Aneksem do Regulaminu Studiów WSP w dniu 1 paĽdziernika 2005 roku Rektor Wyższej Szkoły Promocji umożliwił uczestniczenie w zajęciach uczelni osób o statusie wolnego słuchacza. Dotyczy to przede wszystkim studentów ostatniego semestru studiów, którzy w okresie bież±cego semestru uzyskaj± dyplom ukończenia studiów zawodowych i chcieliby kontynuować studia na uzupełniaj±cych studiach magisterskich. Takie osoby mog± wyst±pić do Rektora WSP o wpisanie na listę wolnych słuchaczy uzupełniaj±cych studiów magisterskich. Wolny słuchacz nie posiada praw studenta uczelni, jednak może uczestniczyć w zajęciach studiów magisterskich. Z chwil± ukończenia studiów zawodowych i uzyskania tytułu licencjata takie osoby będ± mogły zostać wpisane na listę studentów uzupełniaj±cych studiów magisterskich i uzyskać zaliczenia pierwszego semestru oraz podej¶ć do sesji egzaminacyjnej, nie trac±c semestru studiów.

Wysoko¶ć opłaty wolnego słuchacza za uczestnictwo w zajęciach uzupełniaj±cych studiów magisterskich wynosi 470 złotych miesięcznie. Po wpisaniu wolnego słuchacza na listę studentów uzupełniaj±cych studiów magisterskich, wniesione opłaty za uczestnictwo w zajęciach uzupełniaj±cych studiów magisterskich zostan± mu zaliczone w poczet opłat za studia.

Warunkiem wpisana na listę wolnych słuchaczy uzupełniaj±cych studiów magisterskich jest złożenie wniosku na druku dostępnym w Biurze Obsługi Studenta. Lista miejsc na uzupełniaj±cych studiach magisterskich dla wolnych słuchaczy została ograniczona do 30. O wpisaniu decyduje kolejno¶ć zgłoszeń.