Biuro karier
Rekrutacja
Kontakt
Wyższa Szkoła Promocji


Logowanie studentów
Użytkownik
Hasło
 

Patroni


           Fraszka na dziś:
          


Mamy samorz±d

 

W dniach 24-25 paĽdziernika br. w Wyższej Szkole Promocji odbyły się wybory do samorz±du studenckiego. Najwięcej głosów uzyskał jedyny w¶ród startuj±cych mężczyzna Wojciech Murawski.

Podobnie jak w latach poprzednich wybory cieszyły się umiarkowanym zainteresowaniem w¶ród studentów, którzy swoich przedstawicieli wybrali spo¶ród sze¶ciu kandydatów. Kampania wyborcza trwała tydzień. W tym czasie czterech z sze¶ciu kandydatów prezentowało swoje sylwetki. O Katarzynie Osińskiej mogli¶my dowiedzieć się najwięcej. Ciekawy projekt kampanii przedstawiaj±cy j± sam±, wyja¶niaj±cy powody kandydowania oraz zachęcaj±cy do głosowania na ni± pojawił się kolejno w trzech odsłonach. Anna Królewicz w swojej kampanii twierdziła, że głos na ni± to "bezbłędny wybur", przekonuj±c do siebie 60 wyborców.

Jak słyszeli¶my - nie wszyscy zrozumieli przytoczone hasło. Anna Tylińska postanowiła wrócić do czasów minionych, zwracaj±c się do studentów per Towarzyszu Studencie z obietnic± zadbania o ich interesy. Uwierzyło 14 osób. Bez kampanii Marta Ciecierska zdobyła 21 głosów, a Katarzyna Osińska - 20. Największe zainteresowanie w¶ród studentów wzbudziła kampania Wojtka Murawskiego. Powykrzywiana twarz, na czole napis "kandydat" i proste hasło "Głosuj na faceta" zadziałało na 65 wyborców, co przes±dziło o zwycięstwie. W wyborach głosowało 199 studentów, w tym oddano 6 głosów nieważnych.

Wygranym gratulujemy i z niecierpliwo¶ci± czekamy na owoce ich samorz±dowej pracy.