Biuro karier
Rekrutacja
Kontakt
Wyższa Szkoła Promocji


Logowanie studentów
Użytkownik
Hasło
 

Patroni


           Fraszka na dziś:
          


Przedłużenie zezwolenia na działalno¶ć

 

W dniu 15 lipca 2005 roku Minister Edukacji Narodowej i Sportu w drodze decyzji administracyjnej dokonał przedłużenia pozwolenia na działalno¶ć Wyższej Szkoły Promocji w Warszawie do 30 wrze¶nia 2010 roku. W uzasadnieniu Minister ocenił, iż "okre¶lony wyżej termin pozwoli na utrwalenie korzystnych tendencji w rozwoju uczelni."