Biuro karier
Rekrutacja
Kontakt
Wyższa Szkoła Promocji


Logowanie studentów
Użytkownik
Hasło
 

Patroni


           Fraszka na dziś:
          


Konferencja "Zachowania konsumenckie młodzieży"

 

20 czerwca (w poniedziałek) Wyższa Szkoła Promocji organizuje konferencję naukow± pt. "Zachowania konsumenckie młodzieży". Udział w konferencji jest bezpłatny. Rezerwacji miejsc należy dokonywać telefonicznie pod numerem 4337615.

Program konferencji obejmuje:

09:30 Referat wprowadzaj±cy – dr Mirosław Pęczak; 09:50 Konsumpcja jako cel i warto¶ć w cywilizacji konsumpcyjnej. Wpływ kultury na zachowania konsumenckie młodzieży – dr hab. Jolanta Polakowska-Kujawa; 10:10 Styl życia młodzieży w cywilizacji konsumpcyjnej – mgr Anna Kulpa; 10:30 Udział w kulturze jako przejaw zachowań konsumenckich młodzieży – dr hab. Adam Grzegorczyk; 10:50 Obce wpływy na zachowania konsumenckie młodzieży polskiej – mgr Bartosz Loba; 11:10 Edukacja młodego konsumenta – mgr Mirosława Żurawska; 11:30 Postawy studentów wobec pracy a ich zachowania konsumenckie w ¶wietle badań empirycznych – mgr Beata Malinowska.

11:50-12.30 Przerwa

12:30 Postawy studentów studiów dziennych wobec luksusu – dr Tomasz Sikora oraz Izabela Nowak, 12:50 Rola mediów skierowanych do młodzieży w kreowaniu postaw konsumpcyjnych – dr Jarosław Gdański; 13:10 Główne postulaty kształtowania przekazu reklamowego adresowanego do młodzieży – dr Anna Kozłowska; 13:30 Internet jako ¶rodowisko kreowania młodzieżowych zachowań konsumenckich – mgr Agnieszka Wi¶niewski; 13.50 Punkt sprzedaży jako miejsce kształtowania potrzeb konsumenckich w¶ród młodzieży – mgr Agnieszka Kochaniec; 14:10 Spektakle konsumpcji w kulturze masowej jako wzory zachowań konsumenckich dla młodzieży – mgr Monika Kostaszuk-Romanowska.

14:30 Dyskusja