Biuro karier
Rekrutacja
Kontakt
Wyższa Szkoła Promocji


Logowanie studentów
Użytkownik
Hasło
 

Patroni


           Fraszka na dziś:
          


Obniżamy czesne dla kandydatów na studia dzienne

 

W zwi±zku z planowanym rozszerzeniem działalno¶ci Wyższej Szkoły Promocji o uzupełniaj±ce studia magisterskie i możliwo¶ciami bardziej efektywnego wykorzystania potencjału uczelni, w tym sal i kadry dydaktycznej, władze WSP postanowiły o obniżeniu wysoko¶ci miesięcznej opłaty dla studia dla osób, które podejm± naukę od paĽdziernika 2005 roku w trybie studiów dziennych. Miesięczna opłata za studia została zrównana ze stawk± dla studiów zaocznych i zamiast 590 wyniesie 470 złotych.

Tym samym wysoko¶ć opłaty za studia w Wyższej Szkole Promocji w Warszawie na wszystkich trybach i systemach studiów (magisterskich, licencjackich, dziennych i zaocznych) będzie mogła wynosić 470 złotych.