Biuro karier
Rekrutacja
Kontakt
Wyższa Szkoła Promocji


Logowanie studentów
Użytkownik
Hasło
 

Patroni


           Fraszka na dziś:
          


Studia magisterskie

 

W dniu 21 kwietnia 2005 roku Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej pozytywnie zaopiniowało wniosek Wyższej Szkoły Promocji w Warszawie o nadanie uprawnień do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku "zarz±dzanie i marketing" realizowanych w systemie studiów dziennych. Podstaw± opinii jest pozytywna ocena przedstawionej koncepcji kształcenia, planów studiów i programów nauczania, bazy materialnej i dydaktycznej oraz spełnienie wymagań kadrowych okre¶lonych w rozporz±dzeniu Ministra Edukacji Narodowej i sportu z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie warunków, jakie powinna spełniać uczelnia, aby utworzyć i prowadzić kierunek studiów oraz nazw kierunków.