Biuro karier
Rekrutacja
Kontakt
Wyższa Szkoła Promocji


Logowanie studentów
Użytkownik
Hasło
 

Patroni


           Fraszka na dziś:
          


Kampania reklamowa uczelni

 

Z pocz±tkiem kwietnia niezauważona ruszyła kampania reklamowa Wyższej Szkoły Promocji. Tegoroczna kampania podzielona jest na trzy etapy, z których pierwszy ma zadanie zainteresowania odbiorców, a drugi, którego ujawnienie nast±pi z pocz±tkiem maja, prezentuje nowy headline uczelni.

Niezmienony pozostaje baseline kampanii "Młodzi, zdolni, atrakcyjni". Aby wesprzeć tezę tego sloganu, kampania została oparta na pomysłach kreatywnych studentów naszej uczelni, których nazwiska znalazły się w projektach.

Istotnym elementem kampanii będzie broszurka "Dobry pomysł na życie" wydana w nakładzie 100 tysięcy egzemplarzy i dystrybuowana w¶ród tegorocznych maturzystrów.

Szczegółowe zasady tegorocznej rekrutacji zostan± ogłoszone 5 maja. Wtedy także gotowy będzie informator dla kandydatów. Nowo¶ci± kampanii będzie szczegółowa, pisemna informacja dotycz±ca nagradzania studentów WSP aktywnie polecaj±cych studia w naszej uczelni w swoich ¶rodowiskach koleżeńskich.