Biuro karier
Rekrutacja
Kontakt
Wyższa Szkoła Promocji


Logowanie studentów
Użytkownik
Hasło
 

Patroni


           Fraszka na dziś:
          


Spotkanie z dziennikarzami Polskiej Agencji Prasowej

 

Mamy przyjemno¶ć zaprosić wszystkich 14 marca 2005 r. na spotkanie z wieloletnim dziennikarzem Polskiej Agencji Prasowej p. Andrzejem Zielińskim oraz Zastępc± Redaktora Naczelnego Serwisów Informacyjnych p. Jackiem Safut±, byłym korespondentem agencyjnym w Brukseli.

Spotkanie będzie miało formę warsztatów dziennikarskich. Dyskusja obejmować będzie m.in. zagadnienia zwi±zane z prac± dziennikarza agencyjnego, najczę¶ciej stosowane formy dziennikarskie oraz specyfikę pracy żurnalisty w Polskiej Agencji Prasowej w kraju i za granic±.

Obaj go¶cie to do¶wiadczeni i wielokrotnie wyróżniani dziennikarze, od lat zwi±zani zawodowo z Polsk± Agencj± Prasow±. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych! Wstęp wolny.

Marzena Pachucka