Biuro karier
Rekrutacja
Kontakt
Wyższa Szkoła Promocji


Logowanie studentów
Użytkownik
Hasło
 

Patroni


           Fraszka na dziś:
          


Konferencja naukowa Instytutu Zarz±dzania Zasobami Ludzkimi Wyższej Szkoły Promocji w Warszawie

 

W dniu 21 marca bież±cego roku w godzinach 9.30-15.30 w sali konferencyjnej WSP na XII piętrze odbędzie się konferencja naukowa zatytułowana „Kształtowanie warunków pracy a efektywno¶ć organizacji”. Konferencja ma na celu zaprezentowanie wyników projektów badawczych reprezentuj±cych wybrane aspekty problemu zawartego w tytule.

Konferencja ma charakter naukowy, jej prelegenci będ± poruszać takie tematy, jak:

- "Ochrona pracy jako narzędzie efektywno¶ci organizacji"

- "Marketing personalny a społeczne warunki pracy"

- "Zarz±dzanie wiedz± – społeczne warunki pracy – efektywno¶ć organizacji"

- "Determinanty efektywno¶ci organizacji. Rola audytu personalnego"

- "Czynniki kształtowania postawy twórczej"

- "Problemy warunków pracy w przedsiębiorstwie w perspektywie dynamicznego rozwoju gospodarki"

- "Podstawowe problemy kształtowania warunków pracy w przedsiębiorstwach przemysłowych"

- "Poczucie koherencji u pracowników jako atrybut efektywno¶ci przedsiębiorstwa"

- "Warunki ekonomiczne zatrudnienia osób niepełnosprawnych"

- "Mobbing jako przyczyna degradacji efektywno¶ci przedsiębiorstwa"

Wszystkich chętnych zapraszamy do Biura Obsługi Studenta – pokój 807 – po odbiór zaproszeń oraz harmonogramu wyst±pień prelegentów.

Uczestnictwo w konferencji należy potwierdzić telefonicznie (433-77-30, 433-76-15) lub drog± elektroniczn± (rektorat@wsp.pl) najpóĽniej do 17 marca bież±cego roku. Wstęp wolny.

Serdecznie zapraszamy!!!

Marzena Pachucka