Biuro karier
Rekrutacja
Kontakt
Wyższa Szkoła Promocji


Logowanie studentów
Użytkownik
Hasło
 

Patroni


           Fraszka na dziś:
          


Wirtualny Serwis Prasowy - reaktywacja!

 

Po przerwie zimowej redakcja Wirtualnego Serwisu Prasowego Wyższej Szkoły Promocji wznawia swoj± działalno¶ć. Co więcej, organizuje nabór do redakcji osób zainteresowanych dziennikarstwem, public relations oraz działalno¶ci± redakcyjn±.

Je¶li masz zacięcie dziennikarskie, chcesz doskonalić swój warsztat, zobaczyć jak działa redakcja PR – przyjdĽ na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 10 marca o godzinie 17.00 w sali 804 na VIII piętrze. Czekamy na osoby, które zarówno maj± już do¶wiadczenie w pisaniu tekstów dziennikarskich, jak i na tych, którzy dopiero zaczynaj± lub chcieliby rozpocz±ć praktykę przyszłego żurnalisty i PR-owca. Praca redakcyjna w Wirtualnym Serwisie Prasowym to doskonałe do¶wiadczenie oraz praktyka, która w przyszło¶ci może zaowocować działalno¶ci± dziennikarsk± w prawdziwej redakcji.

Dotychczasowi współpracownicy Serwisu pisz± teksty dotycz±ce bież±cych wydarzeń na uczelni, uczestnicz± w eventach organizowanych przez samorz±d, bior± udział w ważnych dla studentów wydarzeniach, zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych. Przelewaj± na papier to, co jest warte opisania. Je¶li chcesz doł±czyć do ludzi, których pasj± jest dziennikarski PR – przyjdĽ na spotkanie, dowiesz się więcej!

UWAGA! Działalno¶ć w redakcji może mieć charakter zaliczenia obowi±zkowych praktyk – ich wymiar będzie uzależniony od stopnia zaangażowania studenta/studentki w pracę Wirtualnego Serwisu Prasowego.

Marzena Pachucka