Biuro karier
Rekrutacja
Kontakt
Wyższa Szkoła Promocji


Logowanie studentów
Użytkownik
Hasło
 

Patroni


           Fraszka na dziś:
          


Spotkanie z Design-Akademie-Berlin

 

W pi±tek, 21 stycznia 2005 roku go¶ćmi Wyższej Szkoły Promocji będ± założyciele niemieckiej uczelni Design-Akademie-Berlin, prof. dr Jürgen Schulz i Barbara Hertwig. Jest to jedna z przoduj±cych europejskich szkół specjalizuj±cych się w tematyce komunikacji wizualnej i zarz±dzania komunikacj± marketingow±. Celem wizyty będzie zaprezentowanie niemieckim go¶ciom naszej uczelni oraz przedstawienie studentom i kadrze WSP specyfiki działalno¶ci DAB. O godzinie 15.00 zostało zaplanowane spotkanie niemieckich go¶ci ze studentami naszej uczelni (sala 927).

Efektem wizyty ma być zawarcie porozumienia w sprawie wymiany studentów oraz realizacji wspólnej działalno¶ci badawczej i naukowej. Spotkanie jest wynikiem wcze¶niejszej wizyty władz naszej uczelni w Berlinie. Design-Akademie-Berlin prowadzi trzyletnie studia w dwóch specjalno¶ciach: Kommunikationsmanagement i Kommunikationsdesign. Więcej informacji na temat uczelni można znaleĽć na www.design-akademie-berlin.de