Biuro karier
Rekrutacja
Kontakt
Wyższa Szkoła Promocji


Logowanie studentów
Użytkownik
Hasło
 

Patroni


           Fraszka na dziś:
          


Materiały z konferencji o marce

 

Nakładem WSP ukazała się broszura zawieraj±ca materiały z konferencji pn. "Marka w ¶rodowisku komunikacji" zorganizowanej przez nasz± uczelnię w ubiegłym roku. Wydawnictwo obejmuje 7 referatów autorstwa pracowników i współpracowników WSP na tematy zwi±zane z mark± i jej atrybutami, promocj± marki oraz jej znaczeniem w procesach rynkowych. Materiały zawarte w broszurze będ± szczególnie przydatne studentom przygotowuj±cym prace dyplomowe na tematy zwi±zane z zagadnieniem marki. Broszura jest dostępna w bibliotece i BOS w cenie 7 (siedmiu) złotych.

Uczelnia wydała także materiały z wcze¶niejszych konferencji: "Efektywne komunikowanie w organizacji", "Absolwent w okresie akcesji - wybory zawodowe", "Sponsoring kultury", "e-komunikacja", "Zarz±dzanie zasobami ludzkimi w mediach" oraz "Praca dla absolwenta. Rynek pracy a metodyka preorientacji zawodowej". Broszury s± dostępne w bibliotece i BOS w podobnych cenach.