Biuro karier
Rekrutacja
Kontakt
Wyższa Szkoła Promocji


Logowanie studentów
Użytkownik
Hasło
 

Patroni


           Fraszka na dziś:
          


Nabór zimowy

 

Rekrutacja do Wyższej Szkoły Promocji w Warszawie jest organizowana dwa razy w roku. Zim± otwieramy nabór na pierwszy semestr studiów zaocznych. W tym naborze uczelnia oferuje kształcenie w specjalno¶ci „reklama”.

Podobnie jak w innych cyklach, studia dla osób rozpoczynaj±cych kształcenie w naszej uczelni zim± 2005 roku będ± trwały sze¶ć semestrów (do marca 2008 roku). Nabór zimowy rozpoczyna się 17 stycznia i będzie trwać do 25 lutego 2005 roku. Kandydaci na pierwszy rok studiów s± przyjmowani na podstawie postępowania kwalifikacyjnego, które ma charakter indywidualny i składa się z dwóch czę¶ci: wypełnienia testu i uczestnictwa w rozmowie kwalifikacyjnej. Test rekrutacyjny obejmuje trzydzie¶ci pytań, których celem jest sprawdzenie ogólnej wiedzy kandydata, wiedzy branżowej z zakresu specjalno¶ci studiów, umiejętno¶ci logicznego my¶lenia oraz kreatywno¶ci.

Rozmowa kwalifikacyjna ma na celu sprawdzenie kompetencji komunikacyjnych kandydata, ustalenie jego zainteresowań, rzeczywistych motywacji do podjęcia studiów w uczelni oraz możliwo¶ci ich finansowania. Rozmowa kwalifikacyjna daje także kandydatowi szanse uzyskania odpowiedzi na pytania nurtuj±ce go w zwi±zku z wyborem uczelni. Test i rozmowa s± bezpłatne. Na ich termin można umawiać się osobi¶cie, telefonicznie lub e-mailem (sekretariat@wsp.pl), a informację o ich wyniku można uzyskać już następnego dnia.

Szczegółowe warunki studiów zostały opisane w Informatorze dla kandydatów 2004/2005. Pierwsze zajęcia dydaktyczne dla studentów rozpoczynaj±cych studia zim± 2005 roku zostały zaplanowane na 26 lutego.