Biuro karier
Rekrutacja
Kontakt
Wyższa Szkoła Promocji


Logowanie studentów
Użytkownik
Hasło
 

Patroni


           Fraszka na dziś:
          


Konferencja w WSP

 

17 stycznia 2005 r. w auli Wyższej Szkoły Promocji w Warszawie (Al. Jerozolimskie 44, XII piętro) odbędzie się konferencja pt. „Organizacja uczniowskiej działalno¶ci kulturalnej szkół ponadgimnazjalnych”.

Głównymi zagadnieniami poruszanymi na konferencji będ±: organizacja uczniowskiej działalno¶ci kulturalnej, produkcja wewn±trzszkolnych wydarzeń artystycznych oraz aktywne pozyskiwanie ¶rodków na tę działalno¶ć.

Celem konferencji jest przede wszystkim integracja ¶rodowisk młodzieżowych oraz wymiana do¶wiadczeń na tematy zwi±zane z działalno¶ci± samorz±dów uczniowskich w różnych szkołach.

Konferencja ma służyć okre¶leniu celów i zadań stoj±cych przed samorz±dem w szkole.

Inicjatywę zorganizowania konferencji zrodziła potrzeba aktywizacji szkolnego życia kulturalnego i dostarczenia młodzieży narzędzi do realizacji ich zainteresowań i pasji.

Patronem medialnym konferencji jest dwutygodnik „Cogito”.

Kliknij na zdjęciu aby obejrzeć je w powiększeniu ...