Biuro karier
Rekrutacja
Kontakt
Wyższa Szkoła Promocji


Logowanie studentów
Użytkownik
Hasło
 

Patroni


           Fraszka na dziś:
          


Zmiana terminu konferencji

 

Szanowni Państwo,
W zwi±zku z nieprzewidywaln± dynamik± przedwyborczej kampanii prezydenckiej rektor Wyższej Szkoły Promocji w Warszawie podj±ł decyzję o zmianie terminu konferencji naukowej pt. MARKETING POLITYCZNY. SONDAŻ I MANIPULACJA na 27 wrze¶nia 2010 roku.

Podczas konferencji zostan± przedstawione następuj±ce referaty

• dr Jacek Wasilewski Uniwersytet Warszawski - Storytelling. Mit jako maska rzeczywisto¶ci w grze wyborczej

• Filip Gołębiowski Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Siła "przykrywki". O dyskursywnej mocy zarz±dzania przestrzeni± internetow±

• Iwona Wit-¦wi±tkowska Uniwersytet Wrocławski - Manipulowanie sondażami wyborczymi jako deregulacja zasad kampanii wyborczych

• dr Tomasz Olczyk Uniwersytet Warszawski - Framing jako teoria i technika manipulacji w komunikacji politycznej

• Kuba Antoszewski Instytut Badań Opinii i Rynku Millward Brown SMG/KRC - Przedwyborcze sondaże telefoniczne: fakty i mity

• dr Krzysztof Szlubowski Wyższa Szkoła Promocji - Obce autorytety w grze wyborczej

• dr Krzysztof Kubiak Wyższa Szkoła Promocji - Polityczny trandsetteryzm

• dr Monika Kostaszuk-Romanowska Wyższa Szkoła Promocji - Manipulacja językiem w debacie politycznejLista wyst±pień nie jest zamknięta.

O dalszych szczegółach dotycz±cych konferencji będziemy Państwa informować w kolejnych komunikatach.