Biuro karier
Rekrutacja
Kontakt
Wyższa Szkoła Promocji


Logowanie studentów
Użytkownik
Hasło
 

Patroni


           Fraszka na dziś:
          


Konferencja „Intuicja w procesie decyzyjnym”

 

W imieniu swoim oraz zespołu Instytutu Zarz±dzania Zasobami Ludzkimi Wyższej Szkoły Promocji w Warszawie pragnę zaprosić Państwa do wzięcia udziału w Konferencji Naukowej pt. „Intuicja w procesie decyzyjnym”, która odbędzie się w dniu 17 maja 2010 roku w Wyższej Szkole Promocji w Warszawie.

Niewielu ludzi nauki, często rozproszonych w rozmaitych instytutach badawczych, prowadzi w tym zakresie badania, spo¶ród których większo¶ć ma charakter teoretyczny. Interdyscyplinarne, empiryczne badania nad zjawiskiem intuicji w polskiej przestrzeni akademickiej w zasadzie nie istniej±. Celem konferencji jest inspiracja, wymiana opinii oraz doprowadzenie do unifikacji pogl±dów wobec zjawiska intuicji przez różne ¶rodowiska naukowe i zawodowe.

Uczestnikami konferencji będ± przedstawiciele różnych dyscyplin nauki, w zakresie których zagadnienie intuicji ma badawcze odzwierciedlenie: filozofii, socjologii, zarz±dzania, psychologii, medycynie i fizyki, a także terapeuci i reprezentanci medycyny niekonwencjonalnej. Prosimy o zarezerwowanie w Państwa kalendarzu czasu na udział w konferencji. Zachęcam Państwa do udziału w tej unikatowej konferencji oraz zgłaszania propozycji tematów wyst±pień. Udział w konferencji jest bezpłatny. Referentom zapewniamy druk tekstów referatów w recenzowanej publikacji. Szczegóły dotycz±ce merytorycznych i organizacyjnych aspektów konferencji udostępnimy w terminie póĽniejszym.

Z wyrazami szacunku

dr Anna Mazur

Koordynator konferencji