Biuro karier
Rekrutacja
Kontakt
Wyższa Szkoła Promocji


Logowanie studentów
Użytkownik
Hasło
 

Patroni


           Fraszka na dziś:
          


„Spotkanie z Ciekawym Człowiekiem”

 

Organizowany cykl spotkań ma na celu przybliżenie sylwetek ludzi z branży i nie tylko, którzy wnosz± istotny wkład w tworzenie i kształtowanie rzeczywisto¶ci, inspiruj± do działania lub w jaki¶ sposób przyci±gaj± swoj± ciekaw± osobowo¶ci±. Spotkania z założenia maj± formę wykładu, zakończonego krótk± dyskusj± ze studentami.

„Polska Wódka lodołamaczem polskiego eksportu”

Go¶ciem, który odwiedzi mury naszej uczelni będzie pan Andrzej Szumowski, wiceprezes zarz±du Wyborowa S.A. Spotkanie dotyczyć będzie promocji Polski za granic±.

Spotkanie odbędzie się 26 kwietnia (poniedziałek) o godzinie 15:00 w auli na XII piętrze.