Biuro karier
Rekrutacja
Kontakt
Wyższa Szkoła Promocji


Logowanie studentów
Użytkownik
Hasło
 

Patroni


           Fraszka na dziś:
          


KONKURS „NAJLEPSI DO PROMOCJI…”

 

Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie ogłasza konkurs „Najlepsi do promocji…”. Do udziału w konkursie zapraszamy tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy uzyskaj± najwyższ± ¶redni± egzaminu maturalnego w poszczególnych miastach i gminach. Konkurs ma na celu mobilizację maturzystów zainteresowanych tematyk± promocji do uzyskania najlepszego wyniku maturalnego. Ma także na celu promocję lokalnych liderów młodzieżowych i dostarczenie im możliwo¶ci uzyskania warto¶ciowego wykształcenia w dziedzinie ważnej dla lokalnej społeczno¶ci.

Wskazani przez urzędy miejskie najlepsi maturzy¶ci miasta lub gminy podejm± bezpłatne studia dzienne w Wyższej Szkole Promocji w Warszawie w specjalno¶ci „reklama”. Zgłoszenia do konkursu wraz z kompletem dokumentów maturzysty należy składać do 1 lipca 2010 roku. Do konkursu maj± zastosowanie przyjęte w Wyższej Szkole Promocji w Warszawie zasady bezpłatnych studiów dziennych.