Biuro karier
Rekrutacja
Kontakt
Wyższa Szkoła Promocji


Logowanie studentów
Użytkownik
Hasło
 

Patroni


           Fraszka na dziś:
          


Konferencja „Perspektywy e-pracy. Polska 2020, diagnozy i wyzwania”

 

Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji pt. „Perspektywy e-pracy. Polska 2020, diagnozy i wyzwania”.W dobie intensywnego rozwoju technik telekomunikacyjnych i informatycznych e-praca (z ang. telework lub telecommuting), stała się jedn± z głównych form zatrudniania i aktywno¶ci zawodowej osób, które nie mog± podj±ć pracy na warunkach ogólnych, ze względu na swój status społeczny (niepełnosprawni, matki samotnie wychowuj±ce dzieci, renci¶ci i emeryci) oraz zatrudniania w zawodach i na stanowiskach nie wymagaj±cych organizacji stacjonarnego miejsca pracy xxxZakres problemowy Konferencji:

  • E-praca w Polsce (formy ¶wiadczenia pracy);
  • Ogólne założenia telepracy w zintegrowanym informatycznie Społeczeństwie Europejskim;
  • Status prawny osoby zatrudnianej w systemie telepracy (relacje telepracodawca-telepracownik);
  • Działania przeciw wykluczeniu społecznemu osób zatrudnionych w systemie e-pracy;
  • Pozycja kobiet na rynku pracy i szanse zatrudnienia kobiet wynikaj±ce z e-pracy;
  • E-praca jako nowy model kształtowania stosunków międzyludzkich;
  • Makro i mikroekonomiczny wymiar e-pracy;
  • BHP w procesie ¶wiadczenia e-pracy;
  • Beneficjenci telepracy;
  • Konwencje MOP i Dyrektywy UE w sferze pracy chałupniczej i nakładczej;


Konferencja odbędzie się w dniu 20 wrze¶nia 2010 roku o godz. 10.30–16.00, w siedzibie Wyższej Szkoły Promocji w Warszawie.

Towarzyszyć jej będzie wydanie recenzowanej publikacji. Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizator będzie niezmiernie wdzięczny za zgłoszenie Państwa zainteresowania udziałem w Konferencji w formie wygłoszenia referatu lub uczestnictwa. Termin nadsyłania zgłoszeń wraz z tytułami wyst±pień konferencyjnych upływa w dniu 17 kwietnia 2010 roku. Referaty do publikacji należy nadsyłać do 30 czerwca 2010 roku.