Biuro karier
Rekrutacja
Kontakt
Wyższa Szkoła Promocji


Logowanie studentów
Użytkownik
Hasło
 

Patroni


           Fraszka na dziś:
          


Konferencja pt. „Kreowanie wizerunku miast. Strategie i techniki”

 

19 kwietnia 2010 roku w Wyższej Szkole Promocji w Warszawie odbędzie się konferencja naukowa pt. „Kreowanie wizerunku miast. Strategie i techniki”. Wizerunek miasta ma istotne znaczenie dla rozwoju lokalnej gospodarki – ułatwia pozyskiwanie inwestorów, wykwalifikowanej kadry, turystów itp. Celem konferencji jest prezentacja koncepcji strategicznego kreowania wizerunku miasta, jego funkcji i instrumentów kreowania. Uczestnikami konferencji będ± pracownicy naukowi specjalizuj±cy się w tej problematyce oraz przedstawiciele władz samorz±dowych. Zostan± przedstawione teoretyczne strategie kreowania wizerunku miasta oraz przykłady praktycznych rozwi±zań.
Program konferencji