Biuro karier
Rekrutacja
Kontakt
Wyższa Szkoła Promocji


Logowanie studentów
Użytkownik
Hasło
 

Patroni


           Fraszka na dziś:
          


Informacja dla I semestru studiów zaocznych

 

W zwi±zku z wdrażaniem indywidualnych studenckich kont bankowych informujemy, że studenci I semestru studiów zaocznych czesne za paĽdziernik mog± wpłacać do 12 paĽdziernika 2009 r. Od listopada obowi±zuje regulaminowy termin wpłaty czesnego, tj. do 8. każdego miesi±ca. Indywidualne konta bankowe będ± dostępne w komunikatorze po inauguracji roku akademickiego.