Biuro karier
Rekrutacja
Kontakt
Wyższa Szkoła Promocji


Logowanie studentów
Użytkownik
Hasło
 

Patroni


           Fraszka na dziś:
          


Oferta specjalna dla studentów innych uczelni

 

Aby zrównoważyć obci±żenia zwi±zane z realizacj± studiów na dwóch uczelniach lub kosztami poniesionymi w zwi±zku z podjęciem studiów na innej uczelni, Wyższa Szkoła Promocji proponuje osobom, które podjęły, zamierzaj± podj±ć (dostały się) lub ukończyły inn± wyższ± uczelnię, specjaln± ofertę – zwolnienie z opłaty czesnego za pierwszy miesi±c studiów. Szczegóły oferty w Biurze Rekrutacji, tel. 22 433 76 15, email: rekrutacja@wsp.pl