Biuro karier
Rekrutacja
Kontakt
Wyższa Szkoła Promocji


Logowanie studentów
Użytkownik
Hasło
 

Patroni


           Fraszka na dziœ:
          


O równe szanse

 

Informacja od Przewodniczącego MONSSUN-u...

Szanowna/y Koleżanko, Kolego, Samorządowcu,

Obserwuję z uwagą i troską toczącą się aktualnie dyskusję na temat zmian w polskim systemie szkolnictwa wyższego. Bezpośrednim adresatem tych zmian będziesz Ty, Ja, Nasze Koleżanki i Koledzy studenci. Zależy nam, więc by ich kierunek i charakter wzmacniał zdrową konkurencję, jakość kształcenia i był czytelnym sygnałem, iż państwo polskie poważnie traktuje inwestycję w kapitał ludzki. Według danych statystycznych w ubiegłym roku akademickim działało 318 uczelni niepublicznych kształcących ponad 640 tys. studentów. Studenci uczelni niepublicznych stanowią, więc 33% ogółu studentów w Polsce. Niestety mamy wrażenie, że nasz głos jest często pomijany i ignorowany, a uczelnie, na których studiujemy są znacznie gorzej traktowane niż uczelnie państwowe. Nie chcemy być studentami drugiej kategorii. Za wykształcenie płacimy podwójnie: w postaci czesnego i w postaci podatków, z których część przeznaczana jest na finansowanie studiów w uczelniach państwowych. Dodatkowo nasze uczelnie są dyskryminowane w dostępie do publicznych źródeł finansowania. Rozwój niepaństwowego sektora szkolnictwa wyższego pozwolił naszemu krajowi na olbrzymi skok cywilizacyjny, znacznie wzrósł odsetek studiujących, znacznie również wzrosła konkurencyjność na rynku usług edukacyjnych. Chcemy, by Rząd polski o tym pamiętał.

To, o co musimy wspólnie zabiegać, to na początek dofinansowanie studiów dziennych w uczelniach niepublicznych.

Dotacja do studiów stacjonarnych również dla uczelni niepublicznych to, tak naprawdę, warunek Naszego normalnego rozwoju i szansa na zwiększanie udziału tego typu kształcenia.

Dlatego postanowiłem zwrócić się do Premiera RP z Petycją, w której proszę o aprobatę Naszych postulatów. Uważam, że opinia wyrażona w formie petycji, przekona Pana Premiera do poparcia naszych postulatów. Nie chcemy, bowiem kolejnego roku akademickiego rozpoczynać od październikowych manifestacji w Warszawie.

Pan Premier w swoim sejmowym expose mówił: "Dobrze wykształcone młode pokolenie jest największą wartością Rzeczypospolitej. Dlatego będziemy zwiększać autonomię i konkurencyjność, również w odniesieniu do uczelni państwowych i niepublicznych". Walczymy, więc jedynie o stworzenie ram do, jak to sam Pan Premier określił, "szlachetnego współzawodnictwa".

Liczę na solidarne poparcie projektu Międzyuczelnianego Ogólnopolskiego Niezależnego Stowarzyszenia Studentów Uczelni Niepublicznych. W tym celu na początek rozpropagujcie, proszę, stronę internetową www.protest-studencki.pl gdzie każdy ze Studentów powinien swoim podpisem potwierdzić poparcie dla Naszego postulatu.

Ze studenckim pozdrowieniem,
Hubert Zalewski,
przewodniczący MONSSUN