Biuro karier
Rekrutacja
Kontakt
Wyższa Szkoła Promocji


Logowanie studentów
Użytkownik
Hasło
 

Patroni


           Fraszka na dziœ:
          


Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Wpływ rozwoju potencjału pracowniczego

 

Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa, 12 maja 2008 roku

Kierownik naukowy konferencji – prof. nadzw. dr hab. Wiesław Harasim

PROGRAM KONFERENCJI

11.00 Otwarcie konferencji – prof. nadzw. dr hab. Wiesław Harasim
11.05 Wybrane aspekty zarządzania potencjałem pracy i ich wpływ na przewagę konkurencyjną w średnich firmach – prof. nadzw. dr hab. Edward Markowski
11.30 Prezentacja badania „Wpływ rozwoju potencjału pracowniczego na przewagę konkurencyjną” – dr hab. Adam Grzegorczyk
11.35 Dobór, selekcja i adaptacja personelu jako czynniki kreowania przewagi konkurencyjnej – Mariola Matusewicz
11.50 Wpływ przepisów prawa pracy na kreowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa – Iwona Cieślikowska
12.05 Wpływ efektywności form szkolenia pracowników na konkurencyjność firmy – Joanna Konopka
12.20 Style kierowania i ich wpływ na kreowanie przewagi konkurencyjnej – Marta Niewiadomska
12.35 Przerwa
13.00 Znaczenie metod planowania zatrudnienia dla konkurencyjności firmy – Anna Stawicka
13.15 Rola rozwoju jednostki i jej wpływ na przewagę konkurencyjną – Tadeusz Nawrocki
13. 35 Wpływ systemu ekspertowego w zarządzaniu potencjałem pracy w elektronicznej administracji na konkurencyjność organizacji – Konrad Paduch
13. 55 Wpływ decyzji zarządczych z zakresu ochrony pracy na efektywność pracy przedsiębiorstw – prof. Konstantin Tkaczuk
14.15 Strategia bezpieczeństwa i jej zagrożenia , zarządzanie w sytuacjach kryzysowych – prof. nadzw. dr hab. Jerzy Zawisza
14.40 Dyskusja i zakończenie konferencji

REFERENCI:

Wiesław Harasim jest dyrektorem Instytutu Zarządzania Zasobami Ludzkimi Wyższej Szkoły Promocji w Warszawie, ekonomistą, praktykiem i teoretykiem z zakresu zarządzania gospodarką światową

Edward Markowski jest profesorem w Instytucie Zarządzania Zasobami Ludzkimi Wyższej Szkoły Promocji w Warszawie, specjalistą w zakresie zarządzania, z wieloletnim doświadczeniem praktycznym w zarządzaniu dużymi zakładami produkcyjnymi oraz spółkami akcyjnymi

Adam Grzegorczyk jest profesorem Wyższej Szkoły Promocji i Akademii Finansów w Warszawie, ekonomistą zajmującym się m.in.

zagadnieniami relacji w przedsiębiorstwie

Mariola Matusewicz jest absolwentką studiów w specjalności zarządzanie zasobami ludzkimi w Wyższej Szkole Promocji, Liderem ds. Projektów HR w Reckitt Benckiser (Production) Poland Sp. z o.o

Iwona Cieślikowska jest absolwentką studiów w specjalności zarządzanie zasobami ludzkimi w Wyższej Szkole Promocji, kierownikiem Sekcji Kadr i Płac Akademii Medycznej w Warszawie

Joanna Konopka jest absolwentką studiów w specjalności zarządzanie zasobami ludzkimi w Wyższej Szkole Promocji, kierownik Biura Karier Wyższej Szkoły promocji

Marta Niewiadomska jest absolwentką studiów w specjalności zarządzanie zasobami ludzkimi w Wyższej Szkole Promocji, kierownikiem biura Kancelarii Adwokackiej Adwokata Adama Ufnala

Anna Stawicka jest absolwentką studiów w specjalności zarządzanie zasobami ludzkimi w Wyższej Szkole Promocji,

Tadeusz Nawrocki jest doktorantem Uniwersytetu Łódzkiego z zakresu politologii, specjalistą w zakresie kontroli wewnętrznej administracji państwowej

Konstantin Tkaczuk jest dyrektorem Państwowego Instytutu Ochrony Pracy Ukrainy w Kijowie i profesorem wizytującym Wyższej Szkoły Promocji w Warszawie, specjalistą w zakresie ochrony pracy w przemyśle

Jerzy Zawisza jest profesorem w Instytucie Zarządzania Zasobami Ludzkimi Wyższej Szkoły Promocji w Warszawie, specjalistą w zakresie kontrolingu