Biuro karier
Rekrutacja
Kontakt
Wyższa Szkoła Promocji


Logowanie studentów
Użytkownik
Hasło
 

Patroni


           Fraszka na dziś:
          


NAJLEPSI NA MAZOWSZU. KONKURS NA NAJLEPSZEGO MATURZYSTĘ POWIATU

 

¦ladem organizowanej przez Wyższ± Szkołę Promocji akcji „Preorientacja” ogłaszamy konkurs na najlepszych maturzystów Mazowsza: „Najlepsi na Mazowszu”. Do udziału w konkursie zapraszamy absolwentów szkół ponadgimnazjalnych województwa mazowieckiego, którzy uzyskaj± najwyższ± ¶redni± egzaminu maturalnego w poszczególnych powiatach. Najlepszy maturzysta każdego powiatu uzyska prawo bezpłatnych studiów dziennych w Wyższej Szkole Promocji w Warszawie na wybranej przez siebie specjalno¶ci: reklamie, projektowaniu multimedialnym lub zarz±dzaniu zasobami ludzkimi. Dysponentem nagrody będzie Starosta Powiatowy Państwa powiatu. Zgłoszenia do konkursu wraz z kompletem dokumentów maturzysty należy składać do 1 lipca 2008 roku.

Kryterium oceny wyników maturalnych będzie ¶rednia warto¶ć procentowa punktów wszystkich egzaminów z przedmiotów obowi±zkowych, przy czym warto¶ć procentow± punktów egzaminów poziomu rozszerzonego należy do ¶redniej przemnożyć przez wskaĽnik 1,4.

Przykładowe wyliczenie ¶redniej warto¶ci procentowej wyników wszystkich egzaminów z przedmiotów obowi±zkowych:

w czę¶ci ustnej egzaminu:

język polski (poziom podstawowy) – 74% pkt

język angielski (poziom podstawowy) – 60% pkt

język angielski (poziom rozszerzony) - 46% pktw czę¶ci pisemnej egzaminu:

język polski (poziom podstawowy) - 64% pkt

język polski (poziom rozszerzony) - 52% pkt

język angielski (poziom podstawowy) - 71% pkt

język angielski (poziom rozszerzony) - 57% pkt

biologia (poziom podstawowy) - 76% pktDo ¶redniej uwzględnia się pięć warto¶ci procentowych wyników egzaminów z przedmiotów na poziomie podstawowym oraz trzy warto¶ci procentowe wyników egzaminów z przedmiotów na poziomie rozszerzonym (przemnożone przez 1,4).¦rednia = [74%+60%+64%+71%+76%+(46%+52%+57%)*1,4] / 8 = 562 / 8 = 70,25%Do ¶redniej nie uwzględnia się wyników egzaminów z przedmiotów dodatkowo wybranych.