Biuro karier
Rekrutacja
Kontakt
Wyższa Szkoła Promocji


Logowanie studentów
Użytkownik
Hasło
 

Patroni


           Fraszka na dziś:
          


Zapraszamy na konferencję

 

Zagadnienia Event Marketingu i organizacji wydarzeń promocyjnych staj± się coraz bardziej popularne w strategiach komunikacyjnych przedsiębiorstw. Dla niektórych z nich s± tylko nie¶miał± prób± rozszerzenia palety swoich oddziaływań promocyjnych. Dla innych stanowi± jedno z kluczowych narzędzi kreowania relacji.

Wydarzenia promocyjne stanowi± formę now± nie tylko dla branży promocyjnej, ale także (a może przede wszystkim) dla ¶rodowiska akademickiego zajmuj±cego się tematyk± promocji. Brak jest badań, publikacji systematyzuj±cych wiedzę z tego zakresu, szkoleń opartych na wła¶ciwej podbudowie teoretycznej. Na pocz±tku 2006 roku w Wyższej Szkole Promocji rozpoczęli¶my realizację projektu badawczego pt. „Event Marketing jako nowa forma organizacji procesów komunikacyjnych”. Obecnie jeste¶my gotowi, aby przedstawić jego ustalenia.

Tre¶ci± tego listu chciałbym zaprosić Państwa na konferencję pt. „Event Marketing jako nowa forma organizacji procesów komunikacyjnych”, która odbędzie się w Wyższej Szkole Promocji w dniu 31 marca 2008 roku. Harmonogram konferencji obejmuje:

11.00 Otwarcie konferencji - prof. dr hab. Jolanta Polakowska-Kujawa (dyrektor Instytutu Public Relations Wyższej Szkoły Promocji w Warszawie)
11.05 WskaĽniki pomiaru skuteczno¶ci i efektywno¶ci wydarzeń promocyjnej – dr Marek Datko
11.20 Podstawowe problemy organizacji wydarzeń promocyjnych w Polsce – mgr Joanna Bastrzyk
11.35 Wydarzenia charytatywne jako sposób komunikacji tożsamo¶ci przedsiębiorstwa – Dagmara Lustyk
11.50 Zasady organizacji wydarzeń promocyjnych – Kamila Myszczyszyn
12.05 Cele i zadania organizacji wydarzeń pracowniczych – Adam Kundzicz
12.20 Zarz±dzanie procesami komunikacyjnymi przez Event Marketing – Justyna Chlechowicz
12.35 Event Marketing jako nowa forma organizacji procesów komunikacyjnych (podsumowanie badania) – prof.dr hab.

Adam Grzegorczyk (rektor Wyższej Szkoły Promocji w Warszawie, kierownik badania)
12.50 Dyskusja z udziałem uczestników konferencji i prelegentów
ok. 13.30 Zakończenie konferencji

Konferencja zostanie przeprowadzona w auli Wyższej Szkoły Promocji w Warszawie na XII piętrze biurowca przy Al. Jerozolimskich 44. Udział w konferencji jest bezpłatny. Prosimy jednak o uprzednie potwierdzenie obecno¶ci (tel. 4337730) do 29 marca br.Prof. dr hab. Adam Grzegorczyk
Rektor Wyższej Szkoły Promocji w Warszawie