Biuro karier
Rekrutacja
Kontakt
Wyższa Szkoła Promocji


Logowanie studentów
Użytkownik
Hasło
 

Patroni


           Fraszka na dziś:
          


Zaproszenia na wernisaż

 

Nowy rok przynosi nowe, interesuj±ce wydarzenia w DESIE MODERN. Wystaw± Katarzyny Szeszyckiej (ur. 1983) galeria rozpoczyna cykl „MŁODZI W DESIE”. Wystawę będzie można ogl±dać w dniach 27 marca - 17 kwietnia w Galerii DESA MODERN przy ul. Koszykowej 60/62 w Warszawie
Katarzyna Szeszycka wypowiada się w tradycyjnych technikach malarstwa i grafiki, a także w mediach nowocze¶niejszych: fotografii i video. Dla jej pokolenia notatka fotograficzna czy video jest naturalnym elementem warsztatu artystycznego, nowym szkicownikiem. Inspiracje różnego rodzaju zapisem elektronicznym i kadrem fotograficznym widać w malarstwie, choć eksponuje ono z drugiej strony naturalno¶ć i spontaniczno¶ć gestu artystycznego a także flirt ze star± koncepcj± infinito. Na graj±cych często biał± zagruntowan± przestrzeni± płótnach widzimy obserwację rzeczywisto¶ci zróżnicowan± i intensywn±. Autorka potrafi budować nastrój, rozpo¶cierać narrację, wywoływać niepokój. Niepokój na styku różnych kontekstów kulturowych, na granicy tradycji i nowoczesno¶ci, na granicy tego co rustykalne i industrialne, męskie i żeńskie. Gra możliwa jest jedynie dzięki wysokiej ¶wiadomo¶ci kulturowej i samo¶wiadomo¶ci artystki. Obrazy tworzone s± w cyklach, co wzmaga ich filmow± narracyjno¶ć. Na wystawie prezentowane s± zarówno nowsze, jak i dawniejsze jej cykle: „Basen”, „Dzień Dziecka”, „Ciemne”, „Ludzie – Maszyny”.
Specjalnie dla zainteresowanych studentów mamy dwa podwójne zaproszenia na wernisaż, który odbędzie się 27 marca o dodzinie 19:00. Zaproszenia s± do odbioru w Rektoracie.