Biuro karier
Rekrutacja
Kontakt
Wyższa Szkoła Promocji


Logowanie studentów
Użytkownik
Hasło
 

Patroni


           Fraszka na dziś:
          


Seminarium pt."Bezpieczeństwo i ochrona pracy w górnictwie"

 

15 grudnia 2007 roku odbyło się w Wyższej Szkole Promocji międzynarodowe seminarium dotycz±ce postępu bezpieczeństwa wydobycia węgla kamiennego. Organizatorem seminarium był Instytut Zarz±dzania Zasobami Ludzkimi WSP. Podczas seminarium przedstawiono raporty z badania przyczyn wypadków górniczych w KWK Halemba (z listopada 2006 r.) oraz Zagłębiu Donieckim (z listopada 2007 r.). Seminarium było kontynuacj± Konferencji naukowej pt."Bezpieczeństwo i ochrona pracy w górnictwie" zorganizowanej w WSP 11 grudnia 2006 roku. Podczas seminarium Rektor Wyższej Szkoły Promocji w Warszawie dr hab. Adam Grzegorczyk odebrał przyznan± mu (na podstawie art. 14 ustawy o stopniach górniczych, honorowych szpadach górniczych i mundurach górniczych) Szpadę Górnicz± w uznaniu zasług dla górnictwa.