Biuro karier
Rekrutacja
Kontakt
Wyższa Szkoła Promocji


Logowanie studentów
Użytkownik
Hasło
 

Patroni


           Fraszka na dziś:
          


Kabaretowe Mistrzostwa ¦wiata

 

Najlepszy polski kabaret?

Jaki jest najlepszy polski kabaret? Ani Mru Mru? Kabaret Moralnego Niepokoju? Grupa Mocarta? Tak było rok temu. Ale każdy sezon przynosi nowe rewelacje. Już w najbliższy poniedziałek, 4 lutego, do walki o nagrody i prestiż stan± pierwsze trzy dotychczas nieprofesjonalne formacje kabaretowe.

W cyklu Kabaretowe Mistrzostwa ¦wiata w każdy pierwszy poniedziałek miesi±ca (do czerwca wł±cznie) będ± rywalizować po trzy kabarety, które maj± co¶ do powiedzenia i chc± się promować. W finale, 13 czerwca, podczas całonocnego widowiska kabaretowego, z 9 uczestników zostanie wyłoniony zwycięzca. Organizatorem Kabaretowych Mistrzostw ¦wiata jest Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie. Zwycięski kabaret, oprócz nagrody pieniężnej, może liczyć na profesjonaln± kampanię reklamow± w mediach patronackich imprezy. Zwycięzcę wybierze publiczno¶ć.

Podczas pierwszej imprezy w tym cyklu, w poniedziałek 4 lutego o godz. 19.00 w Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki przy ul. Elektoralnej 12 w Warszawie zaprezentuj± się Kabaret Klakier, Kabaret IdĽ St±d i Nie Wracaj i Kabaret Mimika. Bilety w cenie 10 złotych (do nabycia przed występem) upoważniaj± do głosowania na najlepszy kabaret.

Kabaret Klakier powstał w 2005 roku. Zrealizował dotychczas 3 programy. Ostatnim programem, "W±sy, wino i co ino" Klakier zdobył m.in. 1 nagrodę jury, nagrodę publiczno¶ci na Siedleckiej Nocy Kabaretowej, 1 nagrodę na Przegl±dzie Regionalnym FAMA we Wrocławiu, 1 nagrodę jury i nagrodę publiczno¶ci na Starobielskich Spotkaniach Kabaretowych.

Jest także finalist± Międzynarodowego Festiwalu Kabaretowego Wrocek 2007. Kabaret występował dotychczas ponad 100 razy na terenie całej Polski.

Kabaret IdĽ St±d i Nie Wracaj powstał w 2005 roku we Wrocławiu. Brał udział w wielu przegl±dach na Dolnym i Górnym ¦l±sku (Fermenty w Bielsku, Młoka w Żorach, Szopka, Satyrykiada, WKC I PYK we Wrocławiu). Dwa raz brał udział w eliminacjach do Paki. W 2007 roku uczestniczył w warsztatach kabaretowych Rynie. Kabaret ma na swoim koncie również wiele występów autorskich i zbiorowych. Zrealizował dwa programy, trzeci jest w trakcie tworzenia. Członkowie kabaretu ucz± się na różnych wrocławskich uczelniach.

Kabaret Mimika rozpocz±ł swoj± działalno¶ć we wrze¶niu 1998 roku w Młodzieżowym Domu Kultury w Lublinie. Po kilku latach aktywno¶ci jako formacja pantomimiczna, w 2004 roku Mimika zwyciężyła w Potyczkach Kabaretowych w Kawiarni Artystycznej Hades, wyróżnienie na X Mazurskim Lecie Kabaretowym MULATKA 2004 w Ełku, II nagrodę Trybunałów Kabaretowych. W 2005 roku Mimika otrzymała II nagrodę w na I Ogólnopolskim Przegl±dzie Kabaretowym Wyżyny Drwiny w Lublinie i I nagrodę V Siedleckiej Nocy Kabaretowej. Lata 2006 i 2007 obfitowały w kolejne nagrody. Kabaret ma w swoim repertuarze 3 programy: "Kino życia...", "Jedziemy na Igrzyska" oraz najnowszy "Panto - miny".

Co? Kabaretowe Mistrzostwa ¦wiata
Gdzie? MCKiS, Warszawa, ul. Elektoralna 12
Kiedy? Poniedziałek, 4 lutego 2008 roku, godzina 19.00