Biuro karier
Rekrutacja
Kontakt
Wyższa Szkoła Promocji


Logowanie studentów
Użytkownik
Hasło
 

Patroni


           Fraszka na dziś:
          


Studenci WSP kwestuj± na Pow±zkach

 

31 paĽdziernika i 1 listopada odbyła się już 33 kwesta na Cmentarzu Pow±zkowskim. W tym roku ponownie z ogromnym zaangażowaniem wzięli w niej udział studenci WSP. Tak jak w latach ubiegłych powstała mapka, na której tym razem można było znaleĽć kwatery pochowanych muzyków (w 2006 roku mapka zawierała kwatery literatów). Mapka rozdawana była przez osoby kwestuj±ce, w¶ród których można było rozpoznać znanych polskich aktorów, m.in. Jana Englerta, Rodzinę Damięckich, Marka Kondrata, Artura Barcisia, Ewę Kuklińsk±, która zebrała najwięcej pieniędzy oraz Prezydenta Miasta Warszawy Hannę Gronkiewicz-Waltz.

Przewodnicz±cy Komitetu Pow±zkowskiego wystosował list z podziękowaniami za udział w tegorocznej kwe¶cie. Oto jego tre¶ć:

„Szanowny Panie Rektorze!

W imieniu Zarz±du Komitetu serdecznie dziękuję za współpracę i pomoc przy organizacji tegorocznej kwesty na Starych Pow±zkach.

Wszyscy studenci przejawiali szczere zaangażowanie w zbiórce oraz w rozprowadzaniu wydanego przez Uczelnię planu cmentarza z zaznaczonymi grobami muzyków.

Szczególne podziękowanie, za Pańskim po¶rednictwem, przekazuję Alicji Wiedeńskiej, Annie Bek, Magdalenie Rawa i Adamowi Ko¶ciańczukowi, którzy przez dwa dni z zaangażowaniem i efektywnie wspierali nas w organizacji kwesty.

Pragnę podkre¶lić, że wydany plan cmentarza został opracowany bardzo starannie i uzyskał uznanie za poziom edytorski.

Jestem przekonany, że nasza współpraca trwać będzie nadal. W¶ród studentów Pańskiej Uczelni zdobyli¶my młodych sympatyków Komitetu i akcji ratowania Starych Pow±zek.”