Biuro karier
Rekrutacja
Kontakt
Wyższa Szkoła Promocji


Logowanie studentów
Użytkownik
Hasło
 

Patroni


           Fraszka na dziś:
          


Międzynarodowa konferencja pt. „Organizacja przyszło¶ci”

 

Zapraszamy na międzynarodow± konferencję pt. , która odbędzie się 13 marca 2007 roku w godz. 10.00 - 14.00 w Wyższej Szkole Promocji w sali 927 na IX piętrze.

Referaty będ± obejmowały następuj±ce zagadnienia:
- informacja i wiedza w nowoczesnej organizacji
- wprowadzanie innowacji w system działań organizacyjnych
- rola jednostki w organizacji przyszło¶ci
- aspekty generacyjne w funkcjonowaniu organizacji
- zarz±dzanie organizacj± non-profit a organizacja jutra
- możliwo¶ci zatrudnienia absolwentów szkół wyższych na unijnym rynku pracy
- zasady sporz±dzania i prezentacji jednostkowych sprawozdań finansowych
- zagrożenia w zarz±dzaniu organizacj± przyszło¶ci

Zainteresowanych uczestnictwem w konferencji uprzejmie proszę o potwierdzenie swojej obecno¶ci telefonicznie (0-22) 433-77-30 (od pniedziałku do pi±tku w godzinach 9.00 -17.00) lub e-mailem: zzl@wsp.pl.

Udział w konferencji jest bezpłatny.