Biuro karier
Rekrutacja
Kontakt
Wyższa Szkoła Promocji


Logowanie studentów
Użytkownik
Hasło
 

Patroni


           Fraszka na dziś:
          


NABÓR ZIMOWY NA I SEMESTR STUDIÓW

 

Rekrutacja na studia w Wyższej Szkole Promocji organizowana jest dwa razy w roku. Od 15 stycznia rozpoczyna się nabór na pierwszy semestr studiów zaocznych licencjackich. W tym naborze uczelnia oferuje kształcenie w specjalno¶ci Reklama. W roku akademickim 2006/2007 rekrutacja na semestr letni potrwa do 16 marca 2007.

Kandydaci na pierwszy semestr studiów licencjackich przyjmowani s± na podstawie postępowania kwalifikacyjnego, które ma charakter indywidualny i składa się z dwóch czę¶ci: wypełnienia testu i rozmowy kwalifikacyjnej (szczegółowe informacje można znaleĽć tutaj).

Test i rozmowa s± bezpłatne. Na ich termin można umawiać się:

- osobi¶cie (Aleje Jerozolimskie 44, VIII piętro, pokój 807)

- telefonicznie (022 433 76 16; 022 433 70 30)

- e-mailem (bos@wsp.pl),

a informację o ich wyniku można uzyskać już następnego dnia.

Pierwsze zajęcia dydaktyczne dla studentów rozpoczynaj±cych studia zim± 2007 roku zaplanowane zostały na 10 marca 2007r.

Osoby przyjęte na studia wnosz± opłatę wpisow± w wysoko¶ci 490 zł oraz comiesięczn± opłatę za studia w wysoko¶ci 470 zł. (więcej informacji na temat opłat). (więcej informacji na temat opłat).

Szczegółowe informacje na temat studiów i uczelni można znaleĽć także w Informatorze dla kandydatów na rok akademicki 2006/2007 dostępnym w siedzibie WSP.