Biuro karier
Rekrutacja
Kontakt
Wyższa Szkoła Promocji


Logowanie studentów
Użytkownik
Hasło
 

Patroni


           Fraszka na dziś:
          


OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL REKLAMY ZŁOTE ORŁY 2006

 

Złote Orły jako jedyna w Polsce instytucja tworzy pierwsz± kolekcję sztuki reklamowej (300 - 500 kolejnych prac każdego roku), która znajduje się pod opiek± renomowanego Muzeum Plakatu w Wilanowie.

Złote Orły, to przede wszystkim konkurs, w którym nagradzane s± najlepsze polskie reklamy ubiegłego roku. Nagrodę stanowi± statuetki Złotego Orła zaprojektowane przez prof. Antoniego Janusza Pastwę, wieloletniego dziekana wydziału rzeĽby warszawskiej ASP.

Celem Złotych Orłów jest promowanie wysokiego poziomu artystycznego w produkcji reklamowej oraz kształtowanie systemu warto¶ci w polskiej reklamie i takie stymulowanie jej rozwoju i postrzegania, aby najbardziej warto¶ciowe jej przejawy traktowane były jako dzieła sztuki.

Co roku z okazji rozstrzygnięcia konkursu organizowana jest gala. Jest ona najważniejszym i niecierpliwie wyczekiwanym wydarzeniem. Bierze w niej udział od 800 do 1000 osób. Go¶cie gali reprezentuj± agencje reklamowe, studia filmowe i dĽwiękowe, domy mediowe, uczestnicz± w niej także przedstawiciele mediów, ¶wiata kultury, instytucji państwowych, największych firm oraz liczni dziennikarze.

Galę poprzedza wystawa wszystkich nadesłanych reklam. Otwarcie wystawy poł±czone z ogłoszeniem nominacji odbędzie się 27 listopada br. w Muzeum Plakatu w Wilanowie. W tym samym miejscu 8 grudnia br. nast±pi uroczyste rozdanie nagród.