Podaj procentowe wyniki uzyskane z przedmiotów na maturze (Bez symbolu "%");
Część pisemna egzaminu maturalnego
język polski (poziom podstawowy)
język polski (poziom rozszerzony)
język obcy (poziom podstawowy)
język obcy (poziom rozszerzony)
matematyka (poziom podstawowy)
matematyka (poziom rozszerzony)
Część ustna egzaminu maturalnego
język polski
język obcy (poziom podstawowy)
język obcy (poziom rozszerzony)